top of page

Prihodnost marketinga na družbenih omrežjih

Prihodnost marketinga na družbenih omrežjih je ena od najbolj vznemirljivih in dinamičnih področij v svetu trženja. S hitrim razvojem tehnologije in naraščajočo uporabo družbenih omrežij se marketing kontinuirano prilagaja novim trendom in pristopom.


Družbena omrežja so postala nepogrešljiv del našega vsakdana, saj predstavljajo platformo za povezovanje, komuniciranje in deljenje vsebin med posamezniki in podjetji.


Vendar pa je prihodnost marketinga na družbenih omrežjih polna izzivov in priložnosti.

Spreminjajoči se algoritmi, rastoče število uporabnikov in stalna potreba po inovativnih pristopih predstavljajo marketinškim strokovnjakom zahteven izziv. Ključno je razumeti, kako se bodo družbena omrežja razvijala v prihodnosti in kako izkoristiti njihov potencial za uspešno trženje.


Pa poglejmo kateri so trije marketinski trendi na družbenih omrežjih za leto 2023:


MARKETINŠKI TREND 1: Sodelovanje malih podjetij z ustvarjalci vsebin


Sodelovanje z ustvarjalci vsebin prinaša veliko koristi za mala podjetja. Ustvarjalci imajo navadno veliko zvestih sledilcev na družbenih omrežjih. Poleg tega prinašajo svežino in kreativnost v marketinške kampanje ter pomagajo podjetjem izstopati iz množice.


Njihovo znanje in izkušnje pri ustvarjanju privlačnih vsebin ter obvladovanju družbenih omrežij lahko prinesejo nov zagon in rast podjetju.


Zaradi vseh teh razlogov je pomembno, da mala podjetja resno razmislijo o sodelovanju z ustvarjalci vsebin kot del svoje marketinške strategije.


Raziskave kažejo, da večina malih podjetij še ne sodeluje z ustvarjalci vsebin. Več kot 70 % malih podjetij z manj kot 100 zaposlenimi sploh ne sodeluje z ustvarjalci vsebin, medtem ko skoraj 42 % podjetij z več kot 1.000 zaposlenimi z njimi sodeluje.


Vir: Hootsuite

Kakšna podjetja sodelujejo z vplivneži?
Kakšna podjetja sodelujejo z vplivneži?


Kljub izzivom, ki jih predstavljajo stroški in negotovost, je sodelovanje z ustvarjalci lahko donosna naložba v prihodnost podjetja.Koliko podjetja plačujejo influencerje?
Koliko podjetja plačujejo influencerje?


V svetu, kjer se družbena omrežja hitro razvijajo in vsebina ima ključno vlogo, je sodelovanje z ustvarjalci vsebin ena od poti za uspešno promocijo podjetja in doseganje širše javnosti.
MARKETINŠKI TREND 2: Povečana donosnosti družbenih omrežij


Ena od pomembnih marketinških trendov v zadnjem času je povečana donosnost na družbenih omrežjih. Družbena omrežja so postala ključna platforma za promocijo podjetij in dosego ciljne publike, vendar se marketinški strokovnjaki zdaj osredotočajo na učinkovitost in merljivost rezultatov svojih naporov na družbenih omežjih.


Preteklih nekaj let je bilo zaznamovano s povečanim vlaganjem v družbena omrežja, vendar so se podjetja vse bolj začela spraševati o donosnosti svojih naložb. Številni marketinški strokovnjaki so spoznali, da je potrebno premisliti o strategijah na družbenih medijih in se osredotočiti na cilje, ki prinašajo konkretne poslovne rezultate, kot so:


 • povečanje prodaje,

 • izboljšanje blagovne znamke in

 • pridobivanje novih strank.


Po raziskavah je 83 % tržnikov izrazilo zaupanje v donosnost naložb v družbena omrežja, kar je več kot 68 % v prejšnjem letu.

Poleg tega kar 96 % tržnikov verjame, da so družbena omrežja učinkovita za marketing in vzpostavljanje v stikov s ciljno publiko. To se odraža tudi v povečanju marketinških proračunov.


Medtem ko so se skupni proračuni za marketing leta 2022 povečali na skoraj 10 % skupnih prihodkov podjetja (v primerjavi s 6 % leta 2021), se povečuje tudi delež sredstev, ki ga namenjajo družbenim omrežjem. Ta trend naj bi se nadaljeval tudi v prihodnjih petih letih.


Da bi podjetja dosegla večjo donosnost na družbenih omrežjih, se vse bolj osredotočajo na ciljno usmerjeno oglaševanje. Namesto da bi preprosto ustvarjali vsebine in jih delili s širokim občinstvom, marketinški strokovnjaki zdaj izkoriščajo možnosti ciljnega oglaševanja, ki omogočajo natančno določanje in dosego specifičnih skupin ljudi z ustrezno sporočilnostjo. To povečuje verjetnost, da bodo ustvarjeni vtisi na družbenih medijih privedli do želenih dejanj, kot so nakupi izdelkov ali storitev.


Poleg ciljnega oglaševanja se podjetja vse bolj zavedajo pomembnosti merjenja in analize rezultatov na družbenih medijih. S pomočjo različnih orodij in analitičnih podatkov marketinški strokovnjaki lahko ocenijo uspešnost svojih marketinških kampanj, prepoznajo najboljše prakse in prilagajajo svoje strategije za boljše rezultate. Merjenje donosnosti omogoča podjetjem, da bolje razumejo, kateri pristopi delujejo in kako lahko optimizirajo svoje napore na družbenih omrežjih.


Da bi učinkovito obvladali ta trend, priporočam naslednje korake:


 • Optimizirajte metrike, ki so usklajene s poslovnimi cilji:

Spremljanje relevantnih metrik je ključno za ocenjevanje uspeha vaših marketinških ciljev. Osredotočite se na tiste metrike, ki vam omogočajo razumeti donosnost vaših naložb v družbene medije. Identificirajte ključne metrike, ki bodo podprle vaše poslovne cilje in vam omogočile izgradnjo prepričljivega poslovnega primera.


 • Pripravite celovito poročilo o donosnosti naložbe:

Površinske metrike niso dovolj. Pripravite podrobno poročilo, ki prikazuje resničen vpliv družbenih medijev na širše poslovne rezultate. Prikazujte, kako družbena omrežja prispevajo k pridobivanju novih strank, povečanju prodaje, krepitvi blagovne znamke in izboljšanju odnosov s strankami. S tem zagotovite celovit vpogled v vrednost, ki jo družbena omrežja prinašajo vaši organizaciji.


 • Ohranite širši kontekst:

Ne pozabite na širšo sliko. Družbena omrežja so del vaše celotne marketinške strategije, zato je pomembno razumeti njihovo vlogo in njihov prispevek k splošnim ciljem podjetja. Poudarjajte strateško vrednost družbenih omrežij, upoštevajoč njihovo mesto v širši marketinški sliki.


 • Spremljajte in nadzirajte donosnost naložbe:

Čeprav je zaupanje v donosnost naložb v družbene medije v porastu, je pomembno, da ostanete pozorni in nadzirate rezultate.


MARKETINŠKI TREND 3: Usmerjanje pozornosti na kvalitetno vsebino, namesto na nove funkcije


Eden od pomembnih marketinških trendov v zadnjem času je premik pozornosti s poudarka na novih funkcijah na kvalitetno vsebino. Čeprav so nove funkcionalnosti in inovacije pomembne, se podjetja vse bolj zavedajo, da je ključno ustvariti in deliti vsebino, ki ima vrednost za njihovo ciljno publiko.


Namesto da bi se osredotočali le na promocijo novih funkcij izdelkov ali storitev, marketinški strokovnjaki prepoznavajo, da je treba ustvariti vsebino, ki je koristna, zanimiva in relevantna za potrebe ciljne publike. Ta pristop temelji na razumevanju kupčevega potovanja in zagotavljanju vsebine, ki bo podpirala vsako fazo potovanja, od ozaveščanja do odločanja.


Kvalitena vsebina je usmerjena v reševanje težav, zadovoljevanje potreb in zagotavljanje vrednosti za ciljno publiko.

To lahko vključuje nasvete, vodnike, navdihe, uporabniške primere, študije primerov, povratne informacije strank in druge vsebine, ki prinašajo koristi in izboljšujejo izkušnjo ciljne publike.


Danes podjetja vedno bolj razumejo, da je ključno ustvariti vsebino, ki ima resnično vrednost za njihovo ciljno publiko, namesto da se osredotočajo samo na promocijo novih funkcij izdelkov ali storitev. Ta premik omogoča podjetjem, da vzpostavijo močnejše povezave s strankami, gradijo zaupanje in izboljšujejo svoj ugled.


V prihodnosti bo usmerjanje pozornosti na kvalitetno vsebino še bolj pomembno, saj potrošniki iščejo informacije, ki jim bodo pomagale pri sprejemanju odločitev.


Marketinški strokovnjaki bodo morali nenehno preučevati potrebe ciljne publike, ustvarjati prilagojeno vsebino in poskrbeti, da bo ta vsebina na voljo na različnih kanalih.


Ta pristop prinaša številne prednosti, vključno z večjo zvestobo strank, večjim angažmajem in boljšimi poslovnimi rezultati. Z ustvarjanjem vsebine, ki je relevantna in koristna, podjetja gradijo močne temelje za dolgoročno rast in uspeh.Kako podjetja kreirajo vsebine za družbena omrežja?
Kako podjetja kreirajo vsebine za družbena omrežja?


Da bi učinkovito obvladali ta trend, priporočam naslednje korake:

 • Preglejte svoje družbena omrežja in ugotovite, kaj deluje in kaj ne.

 • Določite si merljive cilje, da boste lahko merili napredek in uspešnosti vaše strategije.

 • Izberite pravo platformo.

 • Ustvarjajte kakovostno, ki prinaša dodano vrednost.

 • Gradite odnose in sodelovanje

 • Analizirajte rezultate in prilagodite strategijo


V prihodnosti se pričakuje, da bodo družbena omrežja še naprej igrala pomembno vlogo pri marketingu. Bodite pripravljeni in se prilagajajte novim trendom in spremembam ter nenehno izboljšujte svojo makretinško strategijo.


Za učinkovito spletno prisotnost je zelo pomembno postaviti temelje vašega posla, zato vam lahko pomaga napisana marketinška strategija.


Kako pripravit dober marketinški načrt, se boste lahko naučili va novem spletnem tečaju Marketinški načrt za uspešen začetek.


Comments


bottom of page