top of page

Pravno obvestilo

1. Pravilnik o zasebnosti 

CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., je ustvarila ta Pravilnik o zasebnosti za zagotavljanje zaupanja pri obiskovanju naših spletnih mest ali mobilnih aplikacij ter za dokazovanje naše zavezanosti k spoštovanju načela poštene informacijske prakse in varstva zasebnosti.

 

Ta Pravilnik o zasebnosti se uporablja samo za to spletno mesto in mobilno aplikacijo in ne velja za spletne strani ali mobilne aplikacije tretjih oseb, katerih drugačne prakse in politike glede zbiranja in uporabe podatkov lahko bistveno odstopajo od določil tega Pravilnika o zasebnosti. Dodatne informacije so navedene v nadaljevanju, v poglavju o spletnih straneh ali mobilnih aplikacijah tretjih oseb.

Z UPORABO SPLETNEGA MESTA ZAGOTAVLJATE IN JAMČITE, DA STE PREBRALI IN RAZUMETE TER SE STRINJATE S POGOJI, NAVEDENIMI V TEM PRAVILNIKU O ZASEBNOSTI. ČE PRAVILNIKA O ZASEBNOSTI NE RAZUMETE ALI SE Z NJIM NE STRINJATE, NEMUDOMA ZAPUSTITE TO SPLETNO MESTO.

Pri vsakem obisku spletne strani se uporabljajo določila takrat veljavne različice Pravilnika o zasebnosti Skladno s tem morate ob vsaki uporabi spletnega mesta ali mobilne aplikacije preveriti datum Pravilnika o zasebnosti (ki se pojavi na koncu) in pregledati vse morebitne spremembe, ki so v veljavi od vašega zadnjega obiska spletnega mesta ali mobilne aplikacije.

 

Dodatne informacije so navedene v nadaljevanju, v poglavju o posodobitvah in spremembah pravilnika o zasebnosti.

2. ZASEBNOST OTROK

Spletno mesto nista namenjena otrokom, mlajšim od 14 let. CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., ne spodbuja ali zavestno zbira osebne podatke od otrok, mlajših od 18 let. Če CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., ugotovi, da je dejansko pridobila osebne podatke od otroka, mlajšega od 18 let, bo vse take podatke izbrisala iz svoje baze podatkov. Ker CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., zavestno ne zbira osebnih podatkov otrok, mlajših od 18 let, takih podatkov niti ne uporablja niti ne razkriva tretjim osebam.

3. PRAKSA ZBIRANJA PODATKOV

a. Podatki o prometu

 

Kot večina upraviteljev spletnih mest CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., samodejno zbira podatke, ki jih brskalniki samodejno posredujejo, vključno z: (i) IP naslovi; (ii) strežniki domen; (iii) vrstami naprav, ki dostopajo do spletnega mesta ali mobilnimi aplikacijami in (iv) vrstami spletnih brskalnikov, s katerimi dostopate do spletnega mesta (to skupaj se imenuje »Podatki o prometu«).

 

Podatki o prometu so anonimne informacije, ki vas osebno ne identificirajo.

 

b. Piškotki

 

»Piškotek« je niz informacij, ki jih spletna stran shrani na uporabnikovem računalniku in ki ga uporabnikov brskalnik posreduje spletni strani vsakič, ko uporabnik predloži poizvedbo na spletni strani. Namen piškotka je, da identificira uporabnika kot edinstvenega uporabnika spletne strani, pri čemer pa ne zbira njegovih osebnih podatkov.

 

CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., uporablja piškotke za prilagajanje vaše izkušnje na spletnem mestu vašim interesom in za zagotavljanje, da se vam nenehno ne prikazujejo ista informacijska obvestila ter za shranjevanje vaše IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ali uporabniškega imena, tako da ga ne rabite vnašati ob vsakem obisku spletnega mesta.

 

Na splošno so piškotki varni, saj le prepoznajo vaš računalnik, zato da prilagodijo vaši spletno izkušnjo. Večina brskalnikov samodejno sprejme piškotke, običajno pa lahko prilagodite nastavitve tako, da vas obvešča o prošnjah za namestitev piškotkov, da zavrača določene piškotke ali v celoti odklanja uporabo piškotkov.

 

Če izklopite piškotke, v celoti prevzamete odgovornost za vso morebitno nedelovanje določenih funkcij. Dodatne informacije o piškotkih, ki jih uporablja CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., so navedene v spodnjem razdelku Piškotki.

 

c. Osebni podatki

 

Če želite uporabljati določene storitve, boste morda morali CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., posredovati nekatere informacije, ki vas identificirajo (»Osebni podatki«).

 

Osebni podatki, brez omejitev, vključujejo:

(1) »Kontaktni podatki« (kot so vaše ime, poštni naslov in naslov e-pošte);

(2) »Demografski podatki« (kot so vaša starost, spol, poklic, stopnja izobrazbe, zakonski status, verska pripadnost, država, mesto in kaj vam je več oziroma kar vam ni); in

(3) »Finančni podatki« (kot je na primer številka vaše kreditne/debetne kartice in datum poteka veljavnosti).

 

V vsakem primeru pa boste pozvani, da predložite osebne podatke, saj jih spletno mesto ne zbirata na skrivaj. CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., lahko osebne podatke, ki jih posredujete vi, dopolni z osebnimi podatki pridobljenimi iz javnih virov oziroma pridobljenimi s strani tretjih oseb (npr. agencije, ki poročajo o potrošnikih), ki lahko zakonito posredujejo takšne informacije CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p.

 

V nobenem primeru pa niste obvezani, da posredujete osebne podatke, pri čemer lahko vaša zavrnitev prepreči uporabi nekaterih funkcij in storitev, ki so na voljo na spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji.

 

d. Podatki, ki jih vi javno posredujete v spletnem mestu.

 

Na spletnem mestu so lahko na voljo funkcije (npr. javni profil, forumi, oglasne deske), ki vam omogočijo nalaganje, objavljanje, prenos, prikazovanje, predstavljanje ali razširjanje vsebin, informacij ali drugih gradiv, vključno z vašimi osebnimi podatki.

 

Vse informacije, ki jih po lastni izbiri razkrijete prek takih funkcij, postanejo javne informacije, ki jih CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., ne more nadzirati. Zato bodite previdni pri razkrivanju osebnih podatkov prek navedenih funkcij, saj se strinjate, da prevzemate vso odgovornost za njihovo razkritje.

 

 

4. PRAKSE GLEDE UPORABE IN RAZKRITJA INFORMACIJ

 a. Podatki o prometu in informacije zbrane z uporabo piškotkov

 

CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., analizira podatke o prometu in informacije, zbrane z uporabo piškotkov, saj ti podatki družbi CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., omogočajo boljše razumevanje uporabnikov spletnega mesta in njihovega načina uporabe. Z ugotavljanjem vzorcev in trendov uporabe lahko CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., bolje oblikuje zasnovo spletnega mesta in izboljša vašo izkušnjo ter vam tako posreduje vsebine, ki so za vas pomembne in zanimive. Občasno lahko družba CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., objavi skupne podatke o prometu in informacije, zbrane z uporabo piškotkov, tako da objavi poročilo o trendih in uporabi spletnega mesta. CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., ne poskuša povezati informacij, zbranih z uporabo piškotkov, z osebnimi podatki.

 

b. Osebni podatki 

 

Splošno CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., uporablja vaše kontaktne podatke za pošiljanje informacij o družbi CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., o izdelkih in storitvah CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., ter za namene trženja in prodaje ter obdelave vaših naročil izdelkov in storitev. CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., uporablja vaše finančne podatke za zaračunavanje. CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., uporablja vaše demografske podatke za prilagajanje delovanja in izboljšanje vaše izkušnje na spletnem mestu.

 

Podobno kot podatke o prometu in informacije, zbrane z uporabo piškotkov, lahko CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., občasno objavlja skupne demografske podatke z objavo poročil o trendih in uporabi tega spletnega mesta ali mobilnih aplikacij. ii. Prakse glede razkritja Razen v okoliščinah, ki so navedene v nadaljevanju, in kot je sicer določeno v tem pravilniku o zasebnosti, bo CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., varovala vaše osebne podatke kot zasebne in jih ne bo prodajala ali jih delila s tretjimi osebami. ·

 

Razkritje v zvezi s storitvami. CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., razkriva osebne podatke osebam, ki ji pomagajo zagotavljati storitve, vključno z izvajalci tehničnih in administrativnih storitev ter tistimi, ki obdelujejo podatke, kot so storitve gostovanja, zaračunavanja, izpolnjevanja, shranjevanja podatkov in varnosti. ·

 

Zakonsko določeno ali za varovanje pravic. CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., razkriva osebne podatke tretjim osebam ali širši javnosti kadar je to zakonsko določeno ali v odziv na sodni poziv ali nalog ali kadar je CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., prepričana, da je razkritje razumno potrebno za zaščito lastnine ali pravic družbe CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., poslovni prenosi; stečaj. CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., si pridržuje pravico za prenos osebnih podatkov, ki jih ima v lasti, organizaciji naslednici v primeru združitve, prevzema ali stečaja ali druge oblike prodaje CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., v celoti ali njenega deleža premoženja.

 

Razen v obsegu, ki ga odredi stečajno ali drugo sodišče, je uporaba in razkritje vseh prenesenih osebnih podatkov predmet tega pravilnika o zasebnosti ali novega pravilnika o zasebnosti, če ste dobili obvestilo o tem novem pravilniku o zasebnosti, in možnosti za zavrnitev nadaljnjega sodelovanja.

 

Osebni podatki, ki so predloženi ali zbrani po prenosu, pa so lahko predmet novega pravilna o zasebnosti, ki ga sprejme organizacija naslednica CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., 

c. Neplačani računi.

 

Če ne poravnate zneska, ki ga dolgujete na podlagi izvedenih storitev, lahko CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., v skladu z zakonskimi določbami posreduje vaše osebne podatke, vključno z in brez omejitve podatke o neplačanem znesku, službam, ki poročajo o finančnem stanju potrošnikov, zbirajo podatke in drugim.

5. SOGLASJE ZA PREJEMANJE SPOROČIL

CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., Z registracijo na spletnem mestu soglašate, da občasno prejemate e-poštna in druga sporočila družbe CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., o politikah, novih produktih, promocijah in drugih zadevah. Če ne želite prejemati e-poštnih sporočil, lahko zavrnete to možnost, tako da sledite navodilom za odjavo, ki so navedena v vsakem e-poštnem sporočilu ali pošljete zahtevo na naslov tanja@marketingmalihpodjetij.si.

6. VARNOST OSEBNIH PODATKOV

CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., izvaja in vzdržuje primerne varnostne postopke in prakse za zaščito pred nepooblaščenim dostopom, uporabo, spreminjanjem, uničenjem ali razkritjem vaših osebnih podatkov.

7. VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Nemudoma nas morate obvestiti v primeru izgube, kraje ali neupravičene uporabe vaše kreditne ali bančne kartice, drugih finančnih podatkov uporabniškega imena/gesla ali identifikacijske številke. V takem primeru bomo z vašega računa odstranili številko te kreditne kartice ali podatke o bančnem računu oziroma vse druge podatke o finančni ustanovi, uporabniško ime ali geslo.

8. MOŽNOST UPORABNIKOVEGA DOSTOPA DO, POSODABLJANJA IN POPRAVLJANJA OSEBNIH PODATKOV

CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., želi, da so vaši osebni podatki popolni in točni. Z uporabo spletnega mesta ali mobilne aplikacije zagotavljate in jamčite, da so vsi podatki, ki ste jih navedli v obrazcu za registracijo ali na kak drug način v zvezi z uporabo spletnega mesta ali mobilne aplikacije in storitev, popolni in točni, ter da jih boste po potrebi posodobili, tako da bodo vedno celoviti in točni. Za potrditev popolnosti in točnosti vaših osebnih podatkov ali za njihovo spreminjanje, obiščite spletno stran z vašim profilom. V svojem profilu lahko pregledate in posodobite svoje osebne podatke.

9. SPLETNA MESTA IN MOBILNE APLIKACIJE TRETJIH OSEB

CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., ni lastnica niti ne nadzira spletnih mest tretjih oseb. Skladno s tem spletna mesta tretjih oseb niso zavezane k delovanju v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti, razen glede varovanja osebnih podatkov, ki jim jih posreduje CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., neposredno. Pred obiskom ali pred posredovanjem osebnih podatkov spletnim mestom ali mobilnim aplikacijam tretjih oseb se morate pozanimati o pravilnikih in praksah glede zasebnosti (če so na voljo) teh spletnih mest ali mobilnih aplikacij tretjih oseb, in sprejeti ustrezne postopke, ki so v skladu z vašim prepričanjem, potrebni za zaščito vaše zasebnosti.

10. PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI

Občasno lahko CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., izvede tekmovanja, nagradne igre in druge promocijske akcije (skupno imenovano »Promocijske dejavnosti«). Vsi podatki, ki so posredovani v zvezi s promocijskimi dejavnostmi, se bodo obdelovali v skladu s tem pravilniku o zasebnosti. Občasno vas CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., povabi k sodelovanju v raziskavah, s katerimi želi CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., izboljšati svoja spletna mesta ali mobilne aplikacije, produkte ali storitve. Vsi osebni podatki, ki so posredovani CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., v zvezi s katero koli raziskavo, se bodo uporabljali samo v zvezi s to raziskavo in se lahko razkrijejo tretjim osebam, ki jih ne zavezuje ta pravilnik o zasebnosti, samo v zbirni obliki.

11. POSODOBITVE IN SPREMEMBE PRAVILNIKA O ZASEBNOSTI

Čeprav bo večina sprememb verjetno majhnih, si družba CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila, dodaja, posodablja, spreminja ali prilagaja besedilo tega pravilnika o zasebnosti, z objavo takih posodobitev, sprememb ali prilagoditev na tej strani.

 

Vse dopolnitve, posodobitve, spremembe ali prilagoditve bodo objavljene na spletnem mestu ali mobilni aplikaciji 30 dni pred začetkom njihove veljavnosti. Pri vsakem obisku spletne strani se uporabljajo določila takrat veljavne različice Pravilnika o zasebnosti Skladno s tem morate ob vsaki uporabi spletnega mesta ali mobilne aplikacije preveriti datum Pravilnika o zasebnosti (ki se pojavi na koncu) in pregledati vse morebitne spremembe, ki so v veljavi od vašega zadnjega obiska spletnega mesta ali mobilne aplikacije.

 

V kolikor CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p., ne pridobi vašega izrecnega soglasja, bo spremenjen pravilnik o zasebnosti veljal samo za podatke, zbrane po začetku veljavnosti spremenjenega pravilnika o zasebnosti, in na za informacije, ki so bile zbrane v skladu s predhodnim pravilnikom o zasebnosti.

 

Hotinja vas, 31.8.2020

bottom of page