top of page

Zakaj je raziskava trga ključnega pomena za uspeh podjetja

Zagotovo se mnogi od vas sprašujete, zakaj bi sploh potrebovali tržno raziskavo. Velika večina podjetij ima specifičen izdelek ali storitev, ki je namenjen že obstoječim strankam, in zato se zdi, da ni potrebe po dodatnih analizah.


Ali ste res prepričani, da poznate svoje stranke, partnerje in konkurente na trgu?


Vsak trg je specifičen, ima svoje zakonitosti in posebnosti, ki vplivajo na njegovo segmentacijo, ter s tem na način, kako podjetje deluje na trgu. Tržne raziskave izvajamo z namenom, bi bolje spoznali trg. Z njimi pridobite dragocene informacije o vaših idealnih strankah, njihovih potrebah, željah in preferencah.


Prav tako so vam v pomoč pri prepoznavanju konkurenčne prednosti in slabosti, preopoznavanju trendov na trgu, novostih in spremembah vedenja potrošnikov.

Glavni cilj tržnih raziskav je analizirati trg in trenutno situacijo, ter celovito razumeti delovanje trga, ki je predmet raziskave. Tako lažje sprejemamo odločitve in zmanjšujemo tveganja ter razvijamo nove ideje, ki so ključne za ohranjanje konkurenčnosti podjetja na trgu. Seveda pa samo ugotovitve in razumevanje trga, ki jih pridobimo s tržnimi raziskavami, še ne zagotavljajo uspeha in učinkovitosti na trgu.


Redno izvajanje raziskave trga je ključno iz več pomembnih razlogov:

 • Boljše razumevanje strank: omogoča vam, da bolj podrobno razumete svoje stranke. S pridobljenimi informacijami lahko prepoznate njihove potrebe, želje, preference in vedenjske vzorce. Na podlagi teh spoznanj lahko svoje izdelke, storitve in marketinške strategije prilagodite, da bolje zadovoljite njihove potrebe.


 • Prepoznavanje priložnosti: omogoča vam prepoznati nove priložnosti na trgu. Z analizo trendov in vedenja strank lahko odkrijete nepokrit segment trga, nove ciljne skupine ali niše, ki jih lahko izkoristite za povečanje svojega poslovanja.

 • Spremljanje konkurence: zbiranje informacij o konkurenčnih izdelkih, njihovih marketinških strategijah, cenah in zadovoljstvu strank vam omogoča, da prilagodite svoje poslovanje in se učinkoviteje pozicionirate na trgu.

 • Zmanjšanje tveganj: omogoča vam, zmanjšuje tveganja pri uvajanju novih izdelkov ali storitev na trg. Pridobivanje povratnih informacij od strank, testiranje in analiza tržnih podatkov vam omogočajo, da prepoznate morebitne težave ali pomanjkljivosti ter jih odpravite še pred vstopom na trg. Tako optimizirate vaše izdelke in povečate možnosti za uspeh.


 • Načrtovanje marketinških strategij: Trženjska raziskava je ključna pri načrtovanju učinkovitih marketinških strategij. Na podlagi pridobljenih informacij lahko oblikujete ciljno usmerjene marketinške kampanje, določite ustrezna kanale komunikacije, prilagodite prodajne vsebine ter pridobite konkurenčno prednost na trgu.Kdaj je priporočljivo izvesti raziskavo trga?


Izvaja se v različnih fazah poslovnega cikla in ob različnih priložnostih, med drugim:

 • Pred lansiranjem novega izdelka ali storitve: s pridobivanjem povratnih informacij od potencialnih strank lahko preverite njihovo zanimanje za izdelek, preučite konkurenco, določite optimalno ceno ter prilagodite marketinške strategije.


 • Pred širjenjem na novi trg: s pridobivanje informacij o specifičnostih ciljnega trga, potrebah strank, konkurenci ter kulturnih in demografskih dejavnikih boste lahko prilagoditi svoje poslovanje in uspešno vstopili na nove trge.


 • Redno spremljanje trga: S spremljanjem trendov, sledenjem spremembam potreb strank, analizo konkurence ter merjenjem zadovoljstva strank boste lahko pravočasno prilagajali svoje marketinške strategije in ohranjali konkurenčno prednost.


Vrste tržnih raziskav


Obstaja več vrst tržnih raziskav, ki jih lahko uporabite glede na svoje potrebe in cilje.

 • Analiza trga: ta vrsta raziskave se osredotoča na zbiranje informacij o velikosti trga, demografskih značilnostih ciljne skupine, trendih, povpraševanju, konkurenci in drugih dejavnikih, ki vplivajo na trg. Cilj je je pridobiti celovit vpogled v tržne razmere in identificirati potencialne priložnosti.

 • Raziskava potrošnikov: Ta vrsta raziskave se osredotoča na pridobivanje informacij o potrebah, željah, preferencah, nakupnih navadah, zadovoljstvu strank in drugih pomembnih dejavnikih, povezanih s ciljno skupino. S pomočjo anket, intervjujev in drugih metod lahko pridobite vpogled v razmišljanje in vedenje potrošnikov.

 • Konkurenčna analiza: Ta vrsta raziskave se osredotoča na analizo konkurence. Cilj je pridobiti informacije o konkurenčnih izdelkih ali storitvah, marketinških strategijah, cenah, distribucijskih kanalih in drugih dejavnikih, ki vplivajo na konkurenčno pozicijo podjetja. S tem pridobljenim znanjem lahko oblikujete bolj uspešne marketinške strategije in se učinkovito pozicionirate na trgu.

 • Ocena izdelka ali storitve: Ta vrsta raziskave se osredotoča na ocenjevanje in preizkušanje izdelkov ali storitev pred njihovim lansiranjem na trg. Cilj je pridobiti povratne informacije od potencialnih strank glede ustreznosti, kakovosti, funkcionalnosti in drugih vidikov izdelka ali storitve. S temi informacijami lahko izboljšate izdelek ali storitev.

Koristi tržne raziskave


Izvajanje tržne raziskave prinaša številne koristi za podjetje:

 • Boljše razumevanje trga: omogoča nam temeljito razumevanje trga, vključno s potrebami strank, konkurenčnim okoljem, trendi in drugimi dejavniki, ki vplivajo na poslovanje. To omogoča boljše odločitve pri oblikovanju marketinških strategij in prilagajanju ponudbe.

 • Identifikacija ciljnih skupin: s pomočjo tržne raziskave lahko natančno določite svoje ciljne skupine. To omogoča usmerjeno komuniciranje, prilagojene izdelke ali storitve ter boljše zadovoljstvo strank.

 • Učinkovitejše marketinške strategije: na podlagi pridobljenih informacij lahko oblikujete bolj usmerjene in učinkovite marketinške strategije in izbiro ustreznih marketinških kanalov ter ustvarjanje relevantnih in privlačnih sporočil.

 • Odkrivanje novih priložnosti: z analizo trendov na trgu, konkurence in povpraševanja lahko prepoznate nove niše ali trende, ki jih lahko izkoristite za inovacije.

 • Zmanjšanje tveganja: s pridobivanjem povratnih informacij strank in analizo tržnih podatkov lahko prepoznate morebitne težave ali pomanjkljivosti ter jih odpravite še preden vstopite na trg. To vam omogoča, da optimizirate svoje izdelke in povečate možnosti za uspeh.


 • Boljša prilagodljivost: pridobite aktualne informacije o spremembah na trgu, potrebah strank in konkurenci. Tako se hitro prilagodite spremembam in ohranite konkurenčno prednost. Prilagodljivost je ključnega pomena v dinamičnem poslovnem okolju.


Če želite biti uspešni na dolgi rok, je bistveno, da se zanašate na objektivne podatke in analize, ki temeljijo na raziskavah, namesto le na intuicijo. S tem boste imeli močno podlago za pravilno oblikovanje marketinških strategij, razvoj izdelkov in pridobivanje konkurenčne prednosti na trgu.


Raziskava trga je del dobrega marketinškega načrta in temeljev za vaš posel. Če ne veste, kako jo izvesti, boste to izvedeli v mojem spletnem tečaju Marketinški načrt za uspešen začetek, ki bo ugledal luč sveta v juniju.VIDEO: Zakaj je pomembna marketinška strategija?Comentarios


bottom of page